Autoškola Svetice je nastavila sa obnovom voznog parka, te smo nabavili novi motocikl YAMAHA MT-07 koji će se od sada korisitit za osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije.

Budite među prvim kandidatima koji će isprobati potpuno novi motocikl.

Vaša autoškola SVETICE