01 2301 002 098 268 668

Test 2

1. ŠTO JE KOLNIČKA TRAKA ?

2. ŠTO JE MOTORNO VOZILO ?

3. KOLIKO KOLNIČKIH TRAKA IMA CESTA NA SLICI?

q_2_3

4. S KOJIM SE ROKOM VAŽENJA IZDAJE VOZAČKA DOZVOLA?

5. KOJI SU RAZLOZI DA NOVI (MLADI) VOZAČI U PRAVILU NISU I SIGURNI VOZAČI?

6. KAKO ĆE POSTUPITI KULTURAN VOZAČ U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_6

7. KADA VOZAČ REAGIRA BRŽE?

8. KOJA JE CESTA OZNAČENA OVIM PROMETNIM ZNAKOM?

q_2_8

9. ŠTO OSIGURAVA POPREČNI NAGIB KOLNIKA U SMJERU CENTRA ZAVOJA?

q_2_9

10. O ČEMU OVISI DULJINA PUTA KOČENJA?

11. KAKO SE U PROMETU NA CESTI ČITAJU PROMETNI ZNAKOVI?

12. NA KOJU OPASNOST UPOZORAVA POSTAVLJENI PROMETNI ZNAK U SITUACIJI KAO NA SLICI ?

q_2_12

13. KAKO ĆETE POSTUPITI PRI NAILASKU NA OVAJ PROMETNI ZNAK ?

q_2_13

14. KAKO ĆETE POSTUPITI U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_14

15. POMOĆU ČEGA VOZAČ PROCJENJUJE BRZINU SVOG VOZILA?

16. KAKO SE, U SITUACIJI KAO NA SLICI,PONAŠAJU PJEŠACI ?

q_2_16

17. VOZITE GRADOM I ŽELITE SKRNUTI U ULICU OZNAČENU PROMETNIM ZNAKOM KAO NA SLICI.KAKO ĆETE POSTUPITI?

q_2_17

18. ŠTO JE DUŽAN UČINITI VOZAČ KOJI SE VOZILOM UKLJUČUJE U PROMET NA CESTI ?

19. KOJI VOZAČI VOZILA NA CESTI U NASELJU S KOLNIKOM NA KOJEM POSTOJE NAJMANJE DVIJE PROMETNE TRAKE ZA VOŽNJU U JEDNOM SMJERU NE SMIJU VOZILOM KORISTITI PROMETNU TRAKU KOJA SE NE PROSTIRE UZ DESNI RUB KONIKA ?

20. ZAŠTO VOZAČI ZA KRETANJE VOZILA MOGU KORISTITI PROMETNU TRAKU KOJA SE NE PROSTIRE UZ DESNI RUB KOLNIČKE TRAKE U SITUACIJI KAO NA SLICI??

q_2_20

21. KOLIKA JE NAJVEĆA DOPUŠTENA BRZINA KRETANJA VOZILA NA CESTI,OSIM NA AUTOCESTI,BRZOJ CESTI I CESTI NAMIJENJENOJ ISKLJUČIVO ZA PROMET MOTORNIH VOZILA?(upisi)

22. KAKO ĆETE POSTUPITI U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_22

23. KAKO ĆETE POSTUPITI U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_23

24. ZBOG ČEGA MORATE, U SITUACIJI KAO NA SLICI, PROPUSTITI CRVENI AUTOMOBIL?

q_2_24

25. KAKO ĆETE POSTUPITI U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_25

26. ŠTO OZNAČUJE ŽARULJICA NA INSTRUMENTNOJ PLOČI SA SIMBOLOM KAO NA SLICI?

q_2_26

27. ŠTO OZNAČUJE ŽARULJICA NA INSTRUMENTNOJ PLOČI SA SIMBOLOM KAO NA SLICI?

q_2_27

28. KOJOM SE NAJVEĆOM DOPUŠTENOM BRZINOM SMIJE VOZITI U NASELJU AKO PROMETNIM ZNAKOM NIJE DRUKČIJE ODREĐENO?

29. KOJOM BRZINOM JE DOPUŠTENO VOZITI ULASKOM U NASELJE U SITUACIJI KAO NA SLICI

q_2_29

30. VOZITE U SITUACIJI KAO NA SLICI. ŠTO VAM JE ZABRANJENO?

q_2_30

31. KOJA SU OBILJEŽJA VOŽNJE IZVAN NASELJA?

32. KOJE OPASNOSTI PRIJETE U VOŽNJI NA CESTI IZVAN NASELJA?

q_2_32

33. O ČEMU MORA POSEBNO VODITI RAČUNA VOZAČ VOZILA KOJI VOZI BRZO U GRANICAMA DOPUŠTENE BRZINE?

34. KAKO ĆETE TIJEKOM VOŽNJE POSTUPITI U SITUACIJI KAO NA SLICI?

q_2_34

35. KOJI SU NAJČEŠĆI UZROCI DOGAĐANJA PROMETNIH NESREĆA?

36. KAKO ĆETE POSTUPITI U SLUČAJU KVARA NA VOZILU U SITUACIJI KAO NA SLICI ?

q_2_36

37. VOZITE CESTOM U SITUACIJI KAO NA SLICI.KAKO ĆETE POSTUPITI?

q_2_37

38. VOZITE CESTOM U SITUACIJI KAO NA SLICI.KAKO ĆETE POSTUPITI?

q_2_38
Pokreni test

Jeste li spremni?

Provjerite putem naših specijaliziranih online testova.

Pokreni test